Daan Prevoo

Burgemeester Prevoo wordt omschreven als een echte burgervader die opkomt voor de mensen in zijn gemeente. De stemmers zijn van mening dat de wijze waarop hij Valkenburg aan de Geul in tijden van nood (corona en watersnood) heeft geleid daadkracht en empathie uitstraalt. Ook daarnaast heeft burgemeester Prevoo invulling gegeven aan zijn ambt door zich in te zetten voor de inwoners van de gemeente op het gebied van economische zaken, welzijn en zorg.

Cora Smelik

Een betrokken bestuurder met een brede blik, zo wordt gedeputeerde Smelik omschreven. Eigenschappen die bij haar passen zijn effectiviteit, standvastigheid en toegankelijkheid. Smelik heeft oog voor alle belangen, gaat waar nodig direct verhaal halen en is inhoudelijk deskundig. Deze deskundigheid komt voort uit een lange ervaring als diplomaat en voormalig directeur.

Jasper Nieuwenhuizen

Betrokken, resultaatgericht, eerlijk en deskundig. Zo omschrijven anderenwethouder Nieuwenhuizen. Voornamelijk op het gebied van financiën weet de bestuurder resultaten te boeken. Hij doet wat hij belooft op een zichtbaar betrokken, eerlijke en menselijk manier. Vlak voor een fusie is dat veel waard voor de inwoners van Langedijk.

Esmah Lahlah

Wethouder Lahlah wordt omschreven als een betrokken, effectieve en empathische wethouder. Op het gebied van bestaanszekerheid en schulden heeft de gemeente Tilburg onder aanvoering van wethouder Lahlah stevig ingezet op een preventieve en snelle aanpak, waarbij de menselijke maat en vertrouwen leidende uitgangspunten zijn. Landelijk kreeg ze veel aandacht toen ze een maand lang vrijwillig in de bijstand ging.

Martijn Dadema

Dadema wordt omschreven als een betrokken en empathische burgemeester met oog voor resultaat. Hij maakt gebruik van alle beschikbare middelen om inwoners te bereiken. Bovendien zet hij zich in om betrokken inwoners enthousiast te maken om bij de gemeente Raalte te komen werken en van daaruit als ambtenaar de echte verbinding te maken met inwoners. Oftewel: een toegankelijke bestuurder met een open communicatiestijl.

Gerrit Spelt

Spelt kent zijn dossiers tot op het kleinste detail en weet de vertaalslag te maken naar hoofdlijnen. Hij wordt door stemmers omschreven als een deskundige wethouder met een grote maatschappelijke en politieke antenne. Daarnaast denkt en opereert hij out of the box. Zo heeft hij de werking van de nieuwe Omgevingswet in de praktijk, met succes, al vormgegeven in de gemeente Lopik, aldus zijn stemmers.

Bert de Groot

De Groot geeft volgens de stemmers een betekenisvolle invulling aan zijn functie door projecten samen met het werkveld op te pakken. Zo laat hij bijvoorbeeld grote betrokkenheid en deskundigheid zien bij de inzet tegen de bodemdaling in het veenweidegebied. Hij heeft oog voor alle belangen en belangengroepen, benadert deze zakelijk en met een ontwapenende eerlijkheid.

Marja van Bijsterveldt

Burgemeester Van Bijsterveldt staat met gezag boven de partijen. Een verbindende burgemeester die empathie toont en daarbij ook op zoek gaat naar duurzame oplossingen. Van Bijsterveld wordt door invullers omschreven als betrokken en toegankelijk voor inwoners. Haar sterke netwerk weet zij effectief in te zetten voor Delft.

Roel de Jong

Wethouder De Jong is analytisch ingesteld en zorgt dat hij dingen gedaan krijgt. Hij durft fouten toe te geven en manoeuvreert handig door de lastige dossiers heen. Mede door zijn vindingrijkheid en durf op het gebied van wonen en financiën, is de gemeente De Fryske Marren in staat geweest veel te realiseren. Woningbouwprojecten zijn snel(ler) van de grond gekomen, de nodige restauraties van oude panden zijn verwezenlijkt en de lokale woonlasten zijn laag gehouden, aldus de stemmers.

Hubert Bruls

Uit de omschrijvingen van burgemeester Bruls door invullers wordt direct duidelijk: deze burgemeester wordt gewaardeerd. Er is veel bewondering voor de standvastige rol die Bruls heeft gespeeld en nog steeds speelt in de bestrijding van het coronavirus. Deze bestuurder laat zich niet gek maken en is een goede voorzitter. Hij wordt gezien als boegbeeld.