Genomineerden Beste Bestuurder 2021

Al sinds 2009 organiseert Binnenlands Bestuur de jaarlijkse verkiezing van de Beste Bestuurder – vanaf 2014 in samenwerking met Necker van Naem. Lokale en regionale politici, bestuurders, secretarissen en griffiers maken de selectie. Wie vonden zij uitblinken in het afgelopen jaar? En waarom?

Lokale en regionale politici, bestuurders, secretarissen en griffiers maakten van 17 november tot 5 december 2021 de selectie. Wie vonden zij uitblinken in het afgelopen jaar? En waarom? In de tweede ronde bepaalt het publiek wie van de genomineerden de beste bestuurder is. U kunt deelnemen aan deze tweede ronde vanaf 18 januari 2022 tot en met 30 januari 2022.

Genomineerden Beste Lokale Bestuurder 2021

Daan Prevoo

Daan Prevoo

Burgemeester Prevoo wordt omschreven als een echte burgervader die opkomt voor de mensen in zijn gemeente. De stemmers zijn van mening dat de wijze waarop hij Valkenburg aan de Geul in tijden van nood (corona en watersnood) heeft geleid daadkracht en empathie uitstraalt. Ook daarnaast heeft burgemeester Prevoo invulling gegeven aan zijn ambt door zich in te zetten voor de inwoners van de gemeente op het gebied van economische zaken, welzijn en zorg.

Cora Smelik

Cora Smelik

Een betrokken bestuurder met een brede blik, zo wordt gedeputeerde Smelik omschreven. Eigenschappen die bij haar passen zijn effectiviteit, standvastigheid en toegankelijkheid. Smelik heeft oog voor alle belangen, gaat waar nodig direct verhaal halen en is inhoudelijk deskundig. Deze deskundigheid komt voort uit een lange ervaring als diplomaat en voormalig directeur.

Jasper Nieuwenhuizen

Jasper Nieuwenhuizen

Betrokken, resultaatgericht, eerlijk en deskundig. Zo omschrijven anderenwethouder Nieuwenhuizen. Voornamelijk op het gebied van financiën weet de bestuurder resultaten te boeken. Hij doet wat hij belooft op een zichtbaar betrokken, eerlijke en menselijk manier. Vlak voor een fusie is dat veel waard voor de inwoners van Langedijk.

Esmah Lahlah

Esmah Lahlah

Wethouder Lahlah wordt omschreven als een betrokken, effectieve en empathische wethouder. Op het gebied van bestaanszekerheid en schulden heeft de gemeente Tilburg onder aanvoering van wethouder Lahlah stevig ingezet op een preventieve en snelle aanpak, waarbij de menselijke maat en vertrouwen leidende uitgangspunten zijn. Landelijk kreeg ze veel aandacht toen ze een maand lang vrijwillig in de bijstand ging.

Martijn Dadema

Martijn Dadema

Dadema wordt omschreven als een betrokken en empathische burgemeester met oog voor resultaat. Hij maakt gebruik van alle beschikbare middelen om inwoners te bereiken. Bovendien zet hij zich in om betrokken inwoners enthousiast te maken om bij de gemeente Raalte te komen werken en van daaruit als ambtenaar de echte verbinding te maken met inwoners. Oftewel: een toegankelijke bestuurder met een open communicatiestijl.

Gerrit Spelt

Gerrit Spelt

Spelt kent zijn dossiers tot op het kleinste detail en weet de vertaalslag te maken naar hoofdlijnen. Hij wordt door stemmers omschreven als een deskundige wethouder met een grote maatschappelijke en politieke antenne. Daarnaast denkt en opereert hij out of the box. Zo heeft hij de werking van de nieuwe Omgevingswet in de praktijk, met succes, al vormgegeven in de gemeente Lopik, aldus zijn stemmers.

Bert de Groot

Bert de Groot

De Groot geeft volgens de stemmers een betekenisvolle invulling aan zijn functie door projecten samen met het werkveld op te pakken. Zo laat hij bijvoorbeeld grote betrokkenheid en deskundigheid zien bij de inzet tegen de bodemdaling in het veenweidegebied. Hij heeft oog voor alle belangen en belangengroepen, benadert deze zakelijk en met een ontwapenende eerlijkheid.

Marja van Bijsterveldt

Marja van Bijsterveldt

Burgemeester Van Bijsterveldt staat met gezag boven de partijen. Een verbindende burgemeester die empathie toont en daarbij ook op zoek gaat naar duurzame oplossingen. Van Bijsterveld wordt door invullers omschreven als betrokken en toegankelijk voor inwoners. Haar sterke netwerk weet zij effectief in te zetten voor Delft.

Roel de Jong

Roel de Jong

Wethouder De Jong is analytisch ingesteld en zorgt dat hij dingen gedaan krijgt. Hij durft fouten toe te geven en manoeuvreert handig door de lastige dossiers heen. Mede door zijn vindingrijkheid en durf op het gebied van wonen en financiën, is de gemeente De Fryske Marren in staat geweest veel te realiseren. Woningbouwprojecten zijn snel(ler) van de grond gekomen, de nodige restauraties van oude panden zijn verwezenlijkt en de lokale woonlasten zijn laag gehouden, aldus de stemmers.

Hubert Bruls

Hubert Bruls

Uit de omschrijvingen van burgemeester Bruls door invullers wordt direct duidelijk: deze burgemeester wordt gewaardeerd. Er is veel bewondering voor de standvastige rol die Bruls heeft gespeeld en nog steeds speelt in de bestrijding van het coronavirus. Deze bestuurder laat zich niet gek maken en is een goede voorzitter. Hij wordt gezien als boegbeeld.

Klaas Sloots

Klaas Sloots

Sloots wordt omschreven als een betrokken en daadkrachtige burgemeester. Hij wordt geprezen om de wijze waarop hij oog heeft voor zijn omgeving en daar de tijd voor neemt. Daarbij staat hij open voor iedereen en heeft aandacht voor elk. Hij wordt gezien als een eerlijke en transparante burgemeester die zegt waar het op staat.

Annebeth Evertz

Annebeth Evertz

Wethouder Evertz krijgt veel voor elkaar in de gemeente Kapelle door haar betrokkenheid, eerlijkheid en inlevend vermogen. De vroegsignalering van financiële problemen, haar aanpak van eenzaamheid, het LHBTI-beleid en het alzheimer café zijn hier voorbeelden van, aldus haar stemmers.

Joop Brink

Joop Brink

Een betrokken en deskundige wethouder die opkomt voor de inwoners van Coevorden. Zo omschrijven invullers wethouder Brink. Als wethouder durft hij verder te kijken dan de huidige bestuursperiode om daarmee een bijdrage te leveren aan de toekomst van de volgende generatie. Zijn ervaring in de gezondheidszorg zet hij in bij zijn werk als wethouder. Daarbij weet hij maatschappelijke partners en inwoners te betrekken om met elkaar tot een gedragen resultaat te komen.

Genomineerden Beste Bestuurder kleine gemeente 2021

Vincent van Neerbos

Vincent van Neerbos

‘Een betrokken burgervader als rots in de branding.’ Zo wordt burgemeester Van Neerbos omschreven door één van zijn stemmers. Zijn betrokkenheid straalt uit naar de hele gemeente West Maas en Waal. Met zijn eerlijke en actiegerichte handelen wordt burgemeester Van Neerbos enorm gewaardeerd.

Joop Wikkerink

Joop Wikkerink

Wethouder Wikkerink wordt enorm gewaardeerd vanwege zijn deskundigheid en jarenlange ervaring in de lokale politiek. Hij gaat op een verbindende manier te werk en heeft daarmee vele vernieuwingen doorgevoerd. Stemmers prijzen hem om zijn tomeloze inzet als wethouder, maar ook in het verleden als raadslid.

Bart Jaspers Faijer

Bart Jaspers Faijer

Wethouder Jaspers Faijer wordt door de invullers omschreven als empathisch en analytisch. Een wethouder die sterk is in de samenwerking en altijd op zoek gaat naar een eerlijke oplossing. Jaspers Faijer voelt zich sterk betrokken bij de lokale en regionale politiek. Hij wordt door een stemmer geprezen als ‘uitmuntend bestuurder’.

Genomineerden  Beste Jonge Bestuurder (<40) 2021

Eelco Eerenberg

Eelco Eerenberg

Eerenberg is nog maar relatief kort in Utrecht werkzaam als wethouder, maar krijgt volgens de stemmers al veel voor elkaar. Hij is deskundig, open en toegankelijk, bestuurlijk vaardig en wekt vertrouwen. Eerenberg wordt omschreven als een betrokken bestuurder die in heel korte tijd dossiers eigen kan maken en innovatief is in oplossingen zoeken. Een voorbeeld hiervan zijn de afspraken rond het stationsgebied / Beurskwartier voor het realiseren van meer sociale huur en betaalbare koop.

Roy de Witte

Roy de Witte

Charismatisch. Zo noemen de stemmers gedeputeerde De Witte. Hiermee weet hij vele mensen te enthousiasmeren en stimuleren! Stemmers waarderen hem vanwege zijn betrokken en toegankelijke karakter.

Jelle Beemsterboer

Jelle Beemsterboer

Wethouder Beemsterboer wordt door de invullers omschreven als deskundig. Hij heeft op zijn stemmers veel indruk gemaakt met het handelen rondom het stikstofdossier en de woningbouw. Wethouder Beemsterboer heeft gevoel voor zijn omgeving en dat belooft volgens invullers toekomstige successen.


Binnenlands Bestuur organiseert de verkiezing van de Beste Bestuurder in samenwerking met Necker van Naem.
Transitium Groep is partner van het online event Kompas.