Bert de Groot

De Groot geeft volgens de stemmers een betekenisvolle invulling aan zijn functie door projecten samen met het werkveld op te pakken. Zo laat hij bijvoorbeeld grote betrokkenheid en deskundigheid zien bij de inzet tegen de bodemdaling in het veenweidegebied. Hij heeft oog voor alle belangen en belangengroepen, benadert deze zakelijk en met een ontwapenende eerlijkheid.