Marja van Bijsterveldt

Burgemeester Van Bijsterveldt staat met gezag boven de partijen. Een verbindende burgemeester die empathie toont en daarbij ook op zoek gaat naar duurzame oplossingen. Van Bijsterveld wordt door invullers omschreven als betrokken en toegankelijk voor inwoners. Haar sterke netwerk weet zij effectief in te zetten voor Delft.